Ministerityöryhmät VNK/2019/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.9.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerityöryhmien pääsihteerien nimeäminen

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
1. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän pääsihteerinä toimii työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth. 2. Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän pääsihteerinä toimii ympäristöministeriön ympäristöneuvos Outi Honkatukia. 3. Sote-ministerityöryhmän pääsihteereinä toimivat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen osalta sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja, osastopäällikkö Kirsi Varhila ja rahoituksen ja itsehallintorakenteen osalta valtiovarainministeriön finanssineuvos Tanja Rantanen. 4. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmän pääsihteerinä toimii opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi. 5. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ministeriryhmän pääsihteerinä toimii opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Jaana Walldén. 6. Oikeusvaltion kehittäminen ja sisäinen turvallisuus -nimisen ministeriryhmän pääsihteerinä toimii oikeusministeriön yksikönpäällikkö Venla Salmi. Ministerityöryhmät voivat ottaa tarvittavat muut sihteerit asianomaisista ministeriöistä. Pääsihteeri tukee ministerityöryhmän työtä ja vastaa sihteeristön toiminnasta sekä ministerityöryhmän asiakirjojen arkistoinnista.
Esitys
Valtioneuvosto nimeää pääsihteerit ministerityöryhmiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen