Viran täyttäminen VNK/2019/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.8.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Tytti Tuppurainen
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Esitys
Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen määräaikaisesti täytettävään virkaan neuvotteleva virkamies, hallintotieteiden maisteri Satu Keskisen ajalle 1.9.2019 - 31.8.2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.