Valtionyhtiön jakautuminen VNK/2019/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtion enemmistöomisteisen Gasonia Oy:n jakautuminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Minna Pajumaa, Finanssineuvos p.+35 8295160147
Asia
Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan 1) valtion puolesta hyväksymään valtion enemmistöomisteisen Gasonia Oy:n jakautuminen kahdeksi uudeksi vastaanottavaksi osakeyhtiöksi, joiden toiminimiksi ehdotetaan Gasonia Oy ja Suomen Kaasuverkko Oy sekä 2) siirtämään jakautumisessa syntyvän Suomen Kaasuverkko Oy:n osakkeiden hallinta valtiovarainministeriöön.
Esitys
Valtioneuvosto oikeuttaa valtioneuvoston kanslian valtion puolesta hyväksymään valtion enemmistöomisteisen Gasonia Oy:n jakautumisen kahdeksi uudeksi vastaanottavaksi osakeyhtiöksi, joiden toiminimiksi ehdotetaan Gasonia Oy ja Suomen Kaasuverkko Oy sekä siirtämään jakautumisessa syntyvän Suomen Kaasuverkko Oy:n osakkeiden hallinnan valtiovarainministeriöön (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Jakautuminen ja sen voimaansaattaminen eivät edellytä valtiolta taloudellista lisäpanostusta. Vastaanottavat yhtiöt uusi Gasonia Oy ja Suomen Kaasuverkko Oy vastaavat jakautumisesta aiheutuvista kustannuksista. Jakautuminen toteutetaan osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 17 luvun ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968, muutoksineen) 52c §:n säännöksiä noudattaen siten, että kaikki jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa syntyville uusille yhtiöille ja samalla jakautuva Gasonia Oy purkautuu (kokonaisjakautuminen).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen