Ministerivaliokunnat

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.9.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Jäsenten määrääminen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan

Ministeri
Antti Rinne

Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175

Asia
Puheenjohtajana pääministeri Rinne ja jäseninä ministerit Haavisto, Skinnari, Kaikkonen, Kulmuni, Henriksson ja Andersson; ministeri Ohisalo osallistuu asian käsittelyyn silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä asioita tai pääministerin pyynnöstä.

Esitys
Valtioneuvosto määrää jäsenet ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen