Ministerien sidonnaisuudet

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.10.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Harakka)

VN 5/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni

Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175

Asia
Valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat muutokset perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen