Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.10.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Maaret Suomi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160030
Asia
Valtioneuvoston kansliasta annettua valtioneuvoston asetusta (393/2007) ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksen 2 §:ään lisättäisiin Kuntarahoitus Oyj. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen