Valmisteluelimen asettaminen VNK/2019/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.10.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hankkeen johtoryhmän ja pääsihteeristön toimikauden ja kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175
Asia
Valtioneuvosto hyväksyi 3.5.2018 valtioneuvoston periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta ”Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista julkisissa rakennuksissa”. Toimeenpanoa ohjaamaan 27.6.2018 asetetun johtoryhmän ja sen tueksi asetetun pääsihteeristön kokoonpanoa muutetaan ja toimikautta pidennetään. JOHTORYHMÄN JA PÄÄSIHTEERISTÖN TOIMIKAUSI Hankkeen johtoryhmän ja pääsihteeristön toimikautta jatketaan 30.9.2023 saakka. TERVEET TILAT 2028 -TOIMEENPANOHANKKEEN JOHTORYHMÄN KOKOONPANO Johtoryhmän puheenjohtajaksi nimitetään osastopäällikkö Seppo Määttä valtioneuvoston kansliasta 1.11.2019 alkaen. Johtoryhmän jäseniksi nimitetään 1.11.2019 alkaen kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä hallitusneuvos Marika Paavilainen valtiovarainministeriöstä. Johtoryhmän jäseninä jatkavat alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta, kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä sekä kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. HANKKEEN PÄÄSIHTEERISTÖN KOKOONPANO Pääsihteeristön puheenjohtajaksi nimitetään johtava asiantuntija Katja Outinen valtioneuvoston kansliasta. Pääsihteeristön jäseneksi nimitetään projektisuunnittelija Noora Mahlavuori valtioneuvoston kansliasta. Pääsihteeristön jäseninä jatkavat neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä rakennusneuvos Ritva Kivi opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Lisäksi ympäristöministeriö nimeää erikseen pääsihteeristöön jäsenensä. Ministeriöillä on oikeus vaihtaa pääsihteeristön jäsenenä toimivaa asiantuntijaa ilman erillistä nimitysmenettelyä. Johtoryhmän ja pääsihteeristön puheenjohtajat ja jäsenet toimivat tehtävässä ilman erillistä palkkiota.
Esitys
Valtioneuvosto muuttaa Terveet tilat 2028 -toimeenpanohankkeen johtoryhmän ja pääsihteeristön kokoonpanoa ja jatkaa näiden toimikautta 30.9.2023 saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen