Ministerityöryhmät VNK/2019/124

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.10.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Muutos ministerityöryhmän tehtävään

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Valtioneuvoston asetti 4.7.2019 sote-ministerityöryhmän, jonka tehtävänä on ohjata hallitusohjelmassa määritellyn sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen toteuttamista hallitusohjelmassa kohdassa 3.6.1 tarkoitetulla tavalla: sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus hallitusohjelman linjauksen mukaan.Tehtävää muutetaan siten, että ministerityöryhmä käsittelee myös perhe- ja peruspalveluministerin toimialaan kuuluvia sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyviä hankkeita.
Esitys
Valtioneuvosto muuttaa sote-ministerityöryhmän tehtävää
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen