Ministerityöryhmät VNK/2019/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.11.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Väestöpoliittisen ministerityöryhmän asettaminen

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Syntyvyys on Suomessa laskenut tasaisesti koko 2010-luvun ja syntyvyys on historiallisen alhaisella tasolla. Suomi on maailman ensimmäinen hyvinvointivaltio, joka kohtaa hyvin ikääntyneen väestön tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Ministerityöryhmän tehtävänä on seurata kehitystä, käydä läpi kehitykseen johtaneita syitä ja esittää strategisia linjauksia ja esityksiä uuteen väestörakenteeseen sopeutumiseksi ja kestävän väestönkehityksen turvaamiseksi. Työryhmä käsittelee ainakin seuraavat asiat: - Nuorten aikuisten taloudellinen ja muu epävarmuus ja sen pienentäminen - Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen eriarvoisuuden vaikutukset syntyvyyteen ja niihin liittyvät toimet - Syntyvyyden laskun vaikutukset julkisiin palveluihin - Lastensaannin ja vanhemmuuden nivoutuminen elämänkulkuun ja moderniin työelämään - Maahanmuuton ja maastamuuton sekä sisäisen muuttoliikkeen vaikutukset väestörakenteeseen eri puolilla maata - Vanhemmuuden merkitys naisten ja miesten työmarkkina-asemalle sekä hoivavastuun jakautuminen - Perhemyönteinen työelämä ja yhteiskunnan lapsimyönteisyyden lisääminen sekä ihmisten tukeminen haluamaansa lapsilukuun pääsemisessä - Perheellistymisen ja syntyvyysvaikutusten sekä laajemmin hyvää elämää ja kestävää väestönkehitystä mittaavien väestöpoliittisten indikaattoreiden kehittäminen - Tasa-arvoisten edellytysten turvaaminen lapsille näiden taustoista riippumatta Työryhmän tulee esittää ensimmäiset linjaukset sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset kevään 2020 kehysriiheen mennessä ja laajemmat toimenpidekokonaisuudet hallituksen puoliväliriiheen mennessä. Työryhmä voi asettaa alatyöryhmiä. Jäsenet: Työryhmän puheenjohtaja on pääministeri Antti Rinne Työryhmän muut jäsenet ovat: Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (varapuheenjohtaja) Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen Sisäministeri Maria Ohisalo Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa valtioneuvoston kanslia.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa väestöpoliittisen ministerityöryhmän
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen