Vuokrasopimus VNK/2019/130

« Raha-asiainvaliokunta 28.11.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Meritullinkatu 10 –toimitilojen peruskorjaus- ja perusparannushankkeen toteuttaminen ja vuokraaminen

Ministeri
Antti Rinne
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Meritullinkatu 10:ssä on tarkoitus käynnistää peruskorjaus- ja perusparannushanke. Kiinteistön käyttötarkoitus pidetään nykyisellään mahdollistaen kuitenkin nykyaikaiset työskentelytavat. Arvion mukaan kiinteistö olisi kokonaisuutena otettavissa uudelleen käyttöön syyskuussa 2021. Ehdotetaan, että valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaisi sitä, että valtioneuvoston kanslia vuokraa kokonaisvuokrasopimuksella ko. toimitilat Senaatti-kiinteistöiltä muistiossa todetuilla ehdoilla.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Rakennusinvestoinneista vastaa Senaatti-kiinteistöt eduskunnan Senaatti-kiinteistöille vahvistaman investointikehyksen puitteissa. Senaatti-kiinteistöjen hallitus päätti 21.8.2019 Meritullinkatu 10:n perusparannusinvestoinnista ehdolla, että valtioneuvoston kanslia tekee päätöksen vuokraamisesta saatuaan raha-asiainvaliokunnan puoltavan lausunnon. Toimitilojen vuokrakustannukset ovat 1,92 milj. euroa syyskuusta 2021 alkaen. Meritullinkatu 10:n vuosivuokra on tilamuutostöiden jälkeen noin 410 000 (alv 0%) euroa suurempi kuin ennen peruskorjausta. Meritullinkatu 10:n tilankäytön tehostumisen seurauksena valtioneuvoston toimintoja keskitetään ja valtioneuvoston kanslia voi irtisanoa valtion ulkopuoliselta toimijalta vuokratun Meritullinkatu 1:n, jonka vuosivuokra tällä hetkellä on noin 1,66 milj. euroa. Meritullinkatu 10:n tilaratkaisu alentaa valtioneuvoston vuotuisia vuokrakustannuksia nettomääräisesti noin 1,27 milj. euroa 1.10.2021 alkaen. Hanke on vuokrakustannuksien sekä muuttokustannuksien, kalusteiden ja turvalaitteiden ja kokoushuonetekniikan investointien osalta katettavissa valtioneuvoston kanslian vuosia 2020-2023 koskevassa kehyksessä toimintamenomomentilla 23.01.01 olevilla määrärahoilla. Ennalta-arvaamattomat investointihankkeen lisämenot, jotka vaikuttavat vuokraan merkittävästi vuokramenoja lisäävästi, arvioidaan ja niistä päätetään erikseen ennen kuin niihin sitoudutaan.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. MUISTIO