Valtion avustusten myöntäminen VNK/2019/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtionavustuksen myöntäminen puolueelle puolueen poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueen tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen ajalle 1.11.-31.12.2019 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Heidi Alajoki, Hallitussihteeri p.+35 8295160441
Asia
Valtioneuvoston kanslian pääluokan momentin 23.20.50 (puoluetoiminnan tukeminen) määrärahaa saa käyttää puoluelain (10/1969) 9 §:n mukaisesti avustuksiin eduskunnassa edustettuina oleville puolueille niiden säännöissä ja yleisohjelmassa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen. Tästä 5 prosenttia on tarkoitettu puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin 5 prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan samojen perusteiden mukaisesti kuin edellä mainitut avustukset. Liike Nyt r.p. on rekisteröity puolueeksi 14.11.2019 ja se on tehnyt eduskunnan puhemiehelle puoluelain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen 21.11.2019, minkä ajankohdan jälkeen se on oikeutettu puoluelain 9 §:n 1 momentin mukaiseen avustukseen. Puolueella on yksi kansanedustaja. Liike Nyt r.p. on hakemuksessaan ilmoittanut, ettei sillä ole piirijärjestöjä. Näin ollen sille ei voida jakaa piirijärjestöjen toimintaan tarkoitettua 5 prosentin osuutta. Valtioneuvosto on 29.5.2019 tekemällään päätöksellä jättänyt jakamatta kyseiseltä momentilta 98 783 euroa, mikä määrä vastaa laskennallisesti yhden kansanedustajan osuutta ajalta 1.5.-31.12.2019. Momentilla jakamatta jätetystä määrärahasta 98 783 euroa ehdotetaan myönnettäväksi ajalle 1.11.-31.12.2019 yhden kansanedustajan osuutta vastaava määrä, 24 696 euroa, josta vähennetään piirijärjestöille tarkoitettu 5 prosentin osuus 1 235 euroa, seuraavasti: Liike Nyt r.p., Rörelse Nu r.p. 23 461 euroa
Esitys
Valtioneuvosto myöntää valtionavustuksen puolueelle puolueen poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueen tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen ajalle 1.11.-31.12.2019 liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen