Ministerivaliokunnat VNK/2019/141

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2019 15.15

Valtioneuvoston kanslia

Sihteerien ja pysyvien asiantuntijoiden määrääminen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan, EU-ministerivaliokuntaan, raha-asiainvaliokuntaan ja talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan.

Ministeri
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan sihteerinä toimii ulkoministeriön alivaltiosihteeri (ulko- ja turvallisuuspolitiikka) Kai Sauer. Ministerivaliokunnan pysyviä asiantuntijoita ovat ulkoministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Matti Anttonen, puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti ja valtioneuvoston kanslian osastopäällikkö, EU-asiain valtiosihteeri Kare Halonen. EU-ministerivaliokunta EU-ministerivaliokunnan sihteerinä toimii valtioneuvoston kanslian osastopäällikkö, EU-asiain valtiosihteeri Kare Halonen. Ministerivaliokunnan pysyviä asiantuntijoita ovat pääministerin valtiosihteeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä Matti Anttonen, ulkoasiainneuvos, EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, apulaisosastopäällikkö, EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen, ulkoasiainneuvos, Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa Marja Rislakki, pääministerin erityisavustaja Pilvi-Elina Kupias ja neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Satu Keskinen. Raha-asiainvaliokunta Raha-asiainvaliokunnan sihteerinä toimii valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki ja tämän 1. sijaisena budjettipäällikkö Sami Yläoutinen, 2. sijaisena apulaisbudjettipäällikkö, 3. sijaisena budjettineuvos Niko Ijäs ja 4. sijaisena valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämä muu valtiovarainministeriön virkamies. Talouspoliittinen ministerivaliokunta Talouspoliittisen ministerivaliokunnan sihteerinä toimii budjettipäällikkö Sami Yläoutinen ja tämän 1. sijaisena apulaisbudjettipäällikkö ja 2. sijaisena muu budjettipäällikön määräämä valtiovarainministeriön budjettiosaston virkamies. Ministerivaliokunnan pysyviä asiantuntijoita ovat valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki, apulaisbudjettipäällikkö ja osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander.
Esitys
Valtioneuvosto määrää sihteerit ja pysyvät asiantuntijat ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan, EU-ministerivaliokuntaan, raha-asiainvaliokuntaan ja talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen