Viran täyttäminen VNK/2019/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2019 15.15

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Valtioneuvosto on aiemmin nimittänyt ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aulan 27.6.2019 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministeri Lintilän toimikauden ajaksi. Tapahtuneen valtioneuvoston vaihdoksen johdosta Aulan nimitys on päättynyt 10.12.2019. Esitetään, että ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan nimitetään valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aula 10.12.2019 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministeri Kulmunin toimikauden ajaksi. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59 §).
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aulan 10.12.2019 alkaen, kuitenkin enintään ministeri Kulmunin toimikauden ajaksi. Aula määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Kulmuni on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen