Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen VNK/2020/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.1.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Kari Peltonen, Hallitusneuvos p.+35 8295160288
Asia
Leena Morri on nimitetty 1.1.2020 lukien johtavaksi asiantuntijaksi valtioneuvoston kansliaan. Hänen tehtäviinsä kuuluu kanslian henkilöstöyksikössä erilaisia henkilöstöhallinnon tehtäviä. Tehtäviin sisältyy myös määrättyjen valtioneuvoston yleisistunnon päätösvaltaan kuuluvien asioiden (muun muassa nimitykset ja virkavapaudet) valmistelu ja esittely. Morri on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri ja oikeustieteen maisteri. Morrilla on VNOS 34 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto. Hän on hankkinut hallinto- ja valtiosääntöoikeuden perustiedot koulutuksen ja työkokemuksen kautta sekä suorittanut ministeriöiden yhteisen esittelymenettelykurssin. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa sisäministeriössä ja Suojelupoliisissa. Morrin tehtävät ovat sellaisia, että olisi tarkoituksenmukaista määrätä hänet valtioneuvoston esittelijäksi.
Esitys
Valtioneuvosto määrää johtava asiantuntija Leena Morrin valtioneuvoston esittelijäksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen