Viran täyttäminen VNK/2020/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.1.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Ministeri Tuppurainen on esittänyt johtaja, valtiotieteen maisteri Olli Kosken nimittämistä valtiosihteerikseen. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan johtaja, valtiotieteen maisteri Olli Kosken 9.1.2020 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministeri Tuppuraisen toimikauden ajaksi. Valtiosihteeri Koski määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Tuppurainen on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.