Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma VNK/2020/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.2.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

a) Eduskunnan kirjelmä hallituksen vuosikertomuksesta 2018 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (EK 25/2019 vp; K 3/2019 vp; K 13/2019 vp) b) Eduskunnan kirjelmään liittyvät kannanotot

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Assi Salminen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160215
Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen 2018 (K 3/2019 vp). Valtiontalouden tarkastusviraston on antanut eduskunnalle erilliskertomuksen valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 13/2019 vp). Tarkastusvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (TrVM 5/2019 vp). Eduskunta on hyväksynyt kertomusten johdosta seuraavat kannanotot: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus raportoi hallituksen vuosikertomuksen yhteydessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt viranomaisten välisen tiedonvaihdon kehittämiseksi harmaan talouden torjunnassa. 2. Eduskunta edellyttää, että rakentamisen ja rakennusten käytön laatua selkeästi parannetaan sekä valvontaa ja vastuita selkeytetään. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, minkälaista apua ja tukea homeloukkuun jääneet tarvitsevat. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus raportoi hallituksen vuosikertomuksen yhteydessä Terveet tilat 2028 –hankkeen konkreettisista tuloksista ja arvioi hankkeen vaikuttavuutta. 5. Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa toimenpiteitä ulkoasiainhallinnon tietoturvajärjestelyjen parantamiseksi ja raportoi niistä hallituksen vuosikertomuksessa. 6. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aiempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen vuosikertomuksesta 2018 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen