Valtioneuvoston päätös VNK/2020/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.3.2020 13.30

Valtioneuvoston kanslia

Poikkeusolojen toteaminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvosto on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa käsitellyt poikkeusolojen toteamista valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteisessä kokouksessa 13.3.2020. Yhteistoimintaa on jatkettu sen jälkeen. Valmiuslain 3 §:n 3 kohdassa säädetään poikkeusoloiksi väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat. Pykälän 5 kohdassa säädetään poikkeusoloiksi vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Poikkeusolot toteava valtioneuvoston päätös tulee voimaan välittömästi ja se on voimassa toistaiseksi, kunnes se kumotaan. Valtioneuvosto oikeutetaan käyttämään valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia sen mukaan kuin käyttöönottoasetuksella erikseen päätetään.

 

Ruotsinkielinen liite lisätty 28.3.2020

Esitys
Valtioneuvosto päättää, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio