Valtioneuvoston asetus VNK/2020/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvoston yleisistunto antoi 17.3.2020 valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta valtioneuvoston asetuksen (125/2020). Kyseessä oli valmiuslain 6 §:n mukainen käyttöönottoasetus. Eduskunta on 18.3.2020 päättänyt (EK 5/2020vp - M 1/2020 vp), että valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § on kumottava. Muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Tällä asetuksella kumottava asetuksen 5 § koskee valmiuslain 95 §:n 2 momentissa tarkoitettuja terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteita koskevaa toimivaltuutta, jota voidaan soveltaa koko valtakunnan alueella. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen