Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) VNK/2020/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2020 14.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

A 11/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Valtioneuvosto antoi 17.3.2020 asetuksen valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (125/2020), jota muutettiin 19.3.2020 annetulla asetuksella (130/2020). Asetuksen voimassaolo päättyy 13.4.2020. Valmiuslain 86 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnasta, 88 §:ssä sosiaali- ja terveyspalvelusta sekä terveydensuojelu, 93 §:ssä palvelusuhteen ehdoista poikkeamisesta, 94 §:ssä irtisanomisoikeuden rajoittamisesta sekä 109 §:ssä opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä tai keskeyttämisestä. Tällä asetuksella ehdotetaan jatkettavaksi em. valmiuslain säännösten käyttöä. Valtioneuvosto katsoo ne edelleen välttämättömiksi tämän hetkisessä tilanteessa ja oikeasuhteisiksi covid-19 –pandemian leviämisen ja etenemisen hidastamiseksi sekä erityisesti tehohoito- ja muiden henkilöresurssien riittävyyden varmistamiseksi. Asetusta on tarkoitus soveltaa 14.4.2020 alkaen. Asetus on voimassa 13.5.2020 asti.

 

Ruotsinkielinen muistio lisätty 3.4.2020

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen