Eduskunnan kirjelmä VNK/2020/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (EK 14/2020 vp - M 9/2020 vp)

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170
Asia

Eduskunnalle annettiin 27.3.2020 käsiteltäväksi valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta. Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 8/2020 vp). Eduskunta on päättänyt, että valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annettu valtioneuvoston asetus saa jäädä voimaan.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen