Eduskunnan kirjelmä VNK/2020/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi (EK 17/2020 vp - M 10/2020 vp)

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170
Asia

Eduskunnalle annettiin 27.3.2020 käsiteltäväksi valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi. Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 11/2020 vp). Eduskunta on päättänyt, ettei liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annettua valtioneuvoston asetusta kumota.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston asetuksesta liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen