Eduskunnan kirjelmä VNK/2020/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2020 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta (EK 24/2020 vp - M 21/2020 vp)

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170
Asia

Eduskunnalle annettiin 6.5.2020 käsiteltäväksi valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta. Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 18/2020 vp). Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen