Valtioneuvoston jäsenten työnjako VNK/2020/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.5.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Työnjaon muutos sosiaali- ja terveysministeriössä

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170
Asia
Ministereiden työnjakoa sosiaali- ja terveysministeriössä tarkistetaan 1.6.2020 alkaen hyvinvointi- ja palveluosastoa koskevan organisaatiouudistuksen vuoksi.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenten työnjaon ministeriöissä 1.6.2020 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen