Suomen ehdokkaan nimeäminen VNK/2020/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.6.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Suomen ehdokkaiden nimeäminen Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan toimikaudeksi 2020–2025

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila, p. +35 8295160313

Asia

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on Euroopan unionin neuvoa-antava elin. Se esittää lausuntoja ja tiedonantoja EU:n toimielimien pyynnöstä ja oma-aloitteisesti. Komitean jäsenmääräksi on vahvistettu Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron myötä 326. Komitea on järjestäytynyt kolmeen ryhmään: työnantajat (I), työntekijät (II) ja muut eturyhmät eli ”Monialainen Eurooppa” (III). Suomella on elimessä yhteensä yhdeksän jäsentä eli kolme jäsentä komitean kussakin ryhmässä. Talous- ja sosiaalikomitean viisivuotinen toimikausi päättyy 20.9.2020. EU:n neuvoston pääsihteeristö on pyytänyt jäsenvaltioita nimeämään ehdokkaansa toimikaudelle 21.9.2020–20.9.2025. Neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä kunkin jäsenvaltion ehdotusten mukaisesti laaditun luettelon jäsenistä. Ennen hyväksymistä neuvosto kuulee Euroopan komissiota. Sama komitean jäsen voidaan nimetä uudeksi toimikaudeksi.

Esitys

Valtioneuvosto nimeää Suomen ehdokkaiksi Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan toimikaudeksi 2020–2025: Ryhmä I, työnantajat Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Janica Yli-Karjula, johtava asiantuntija Keskuskauppakamari - Timo Vuori, johtaja Suomen Yrittäjät - Mira-Maria Kontkanen, EU-asiantuntija Ryhmä II, työntekijät Akava - Markus Penttinen, kansainvälisten asioiden päällikkö SAK - Pekka Ristelä, kansainvälisten asioiden päällikkö STTK - Maria Häggman, kansainvälisten asioiden päällikkö Ryhmä III, muut eturyhmät MTK - Simo Tiainen, johtaja Kotitalous- ja kuluttaja-asiain neuvottelukunta/Kuluttajaliitto - Tiina Vyyryläinen, tiiminvetäjä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry - Vertti Kiukas, pääsihteeri

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio