Viran täyttäminen VNK/2020/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2020 09.15

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Mikko Koskinen, Valtiosihteeri
Asia
Valtioneuvosto on aiemmin nimittänyt ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aulan 10.12.2019 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministeri Kulmunin toimikauden ajaksi. Tapahtuneen ministerin vaihdoksen johdosta Aulan nimitys on päättynyt 9.6.2020. Esitetään, että ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan nimitetään valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aula 9.6.2020 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministeri Vanhasen toimikauden ajaksi. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59 §).
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aulan 9.6.2020 alkaen, kuitenkin enintään ministeri Vanhasen toimikauden ajaksi. Aula määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Vanhanen on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen