Viran täyttäminen VNK/2020/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2020 09.15

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Mikko Koskinen, Valtiosihteeri
Asia
Valtioneuvosto on aiemmin nimittänyt ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan oikeustieteen maisteri Jari Partasen 12.12.2019 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Kulmuni, Lintilä, Kaikkonen, Kosonen ja Leppä toimikauden ajaksi. Tapahtuneen ministerin vaihdoksen johdosta Partasen nimitys on päättynyt 9.6.2020. Esitetään, että ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan nimitetään oikeustieteen maisteri Jari Partanen 9.6.2020 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Vanhanen, Lintilä, Kaikkonen, Kosonen ja Leppä toimikauden ajaksi. Ministerien toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59 §).
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan oikeustieteen maisteri Jari Partasen 9.6.2020 lukien, kuitenkin enintään ministerien Vanhanen, Lintilä, Kaikkonen, Kosonen ja Leppä toimikauden ajaksi. Partanen määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Vanhanen, Lintilä, Kaikkonen, Kosonen ja Leppä on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen