Arvonimet VNK/2020/101

« Tasavallan presidentin esittely 21.8.2020 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Muutos lautakunnan kokoonpanossa

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Mikko Koskinen, Valtiosihteeri
Asia
Arvonimilautakunnan jäseneksi kansanedustaja Jutta Urpilaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.9.2020 - 30.4.2021 nimitettäisiin toiminnanjohtaja Susanna Huovinen.
Esitys
Tasavallan presidentti nimittää arvonimilautakunnan jäseneksi toiminnanjohtaja Susanna Huovisen kansanedustaja Jutta Urpilaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.9.2020 - 30.4.2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio