Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen VNK/2020/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.9.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan on nimitetty Mikko Koskinen 12.12.2019. Koskiselle on myönnetty virkavapautta ajalle 17.9.2020-17.1.2021. Esitetään, että pääministerin valtiosihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään Henrik Haapajärvi ajalle 17.9.2020-17.1.2021, kuitenkin enintään pääministerin valtiosihteeri Koskisen virkavapauden ajaksi. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59 §).

Esitys
Valtioneuvosto nimittää pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen Henrik Haapajärven ajalle 17.9.2020-17.1.2021, kuitenkin enintään pääministerin valtiosihteeri Koskisen virkavapauden ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.