Virkavakuutus VNK/2020/113

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.9.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtiosihteeriksi nimitetyn virkavakuutus

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Pääministerin valtiosihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyn Henrik Haapajärven virkavakuutus. Virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 1 §:n 2 kohdan mukaan valtiosihteeri on velvollinen vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa. Asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan tämä tapahtuu valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei kuitenkaan ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (asetuksen 13 §).

Esitys
Valtiosihteeriksi nimitetty Henrik Haapajärvi antaa virkavakuutuksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen