Valtion myötävaikutus yhtiöiden sulautumiseen VNK/2020/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Altia Oyj:n sulautuminen Arcus ASA:n kanssa

Ministeri
Tytti Tuppurainen
Esittelijä
Pekka Hurtola, Finanssineuvos p.+35 8295160143
Asia
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy oikeutetaan Altia Oyj:n osakkeenomistajana hyväksymään ja äänestämään sulautumisasiassa, jossa norjalainen Arcus ASA sulautuu Altia Oyj:öön muodostaen yhdessä Anora Group Oyj –nimisen osakeyhtiön.
Esitys
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy oikeutetaan Altia Oyj:n osakkeenomistajana hyväksymään ja äänestämään sulautumisasiassa, jossa norjalainen Arcus ASA sulautuu Altia Oyj:öön muodostaen yhdessä Anora Group Oyj –nimisen osakeyhtiön (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Järjestelyllä ei ole suoranaisia vaikutuksia valtion budjettitalouteen. Yhtiöiden yhdistymisen seurauksena syntyvässä uudessa Anora Group Oyj:ssä Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n omistus- ja äänivaltaosuus tulisi olemaan noin 19,4 prosenttia, kun se Altia Oyj:ssä on noin 36,2 prosenttia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen