Valtioneuvoston kirjelmä VNK/2020/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

U 55/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Johannes Leppo, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160335
Asia
Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) EU-ero tuli voimaan 1.2.2020. Erosopimuksen myötä alkoi siirtymäkausi, joka päättyy 31.12.2020. Yleisten asioiden neuvosto antoi 25.2.2020 luvan aloittaa neuvottelut EU:n uudesta kumppanuudesta UK:n kanssa. EU lähtee siitä, että neuvottelut olisi saatava päätökseen lokakuun loppuun mennessä, jotta sopimuksen hyväksymiselle ja voimaansaattamiselle jäisi riittävästi aikaa ennen siirtymäkauden päättymistä. Intensiiviset keskustelut UK:n kanssa jatkuvat, mutta käytettävissä ei edelleenkään ole mitään osapuolten yhteisiä sopimustekstiluonnoksia.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Vaikka vuoden 2020 aikana saataisiin aikaan kattava ja kunnianhimoinen kumppanuussopimus, muuttuu EU:n ja UK:n välinen suhde merkittävällä tavalla siirtymäkauden päättyessä. Nykytilaan verrattuna suhteesta tulee joka tapauksessa etäinen. Tämä on myös UK:n ääneen lausuttu poliittinen tahto. UK ei osallistu jatkossa EU:n sisämarkkinoille, tulliliittoon eikä arvonlisävero- ja valmisteveroalueeseen. Henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus päättyy. UK eroaa kaikista EU:n tekemistä kansainvälisistä sopimuksista. Lisäksi kaikki UK:n EU-jäsenyyteen perustuvat muut yhteistyömuodot lakkaavat tai muuttavat muotoaan. Neuvotteluissa on siis joka tapauksessa kyse vain UK:n EU-eron haitallisten vaikutusten pienentämisestä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen