Viran täyttäminen VNK/2020/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 14.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Henrik Haapajärvi, Valtiosihteeri
Asia
Valtioneuvosto on 10.12.2019 nimittänyt ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan filosofian tohtori Minna Kelhän toistaiseksi, kuitenkin enintään ministeri Anderssonin toimikauden ajaksi. Tapahtuneen ministerivaihdoksen johdosta Kelhän nimitys on päättynyt 17.12.2020. Esitetään, että ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan nimitetään filosofian tohtori Minna Kelhä 17.12.2020 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministeri Saramon toimikauden ajaksi. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59 §).
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan filosofian tohtori Minna Kelhän 17.12.2020 alkaen, kuitenkin enintään ministeri Saramon toimikauden ajaksi. Kelhä määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Saramo on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen