Viran täyttäminen VNK/2021/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.1.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Henrik Haapajärvi, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Asia
Valtioneuvosto on aiemmin nimittänyt ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Kimmo Tiilikaisen 12.12.2019 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Leppä ja Lintilä toimikauden ajaksi. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Tehtäväjärjestelyjen johdosta valtiosihteeri Tiilikainen käsittelisi jatkossa myös ministeri Vanhasen toimialaan kuuluvia asioita. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtionvirkamieslaki (750/1994) 59 §).
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Kimmo Tiilikaisen 7.1.2021 lukien, kuitenkin enintään ministerien Leppä, Lintilä ja Vanhanen toimikauden ajaksi. Tiilikainen määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Leppä, Lintilä ja Vanhanen on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen