Ministerityöryhmät VNK/2021/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.1.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmän asettaminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata kestävän kasvun ohjelman ja siihen liittyvän, Euroopan unionille tehtävän elpymis- ja palautumissuunnitelman valmistelua sekä ohjata ja seurata näiden toimeenpanoa. Ministerityöryhmä käsittelee myös ohjelmaan liittyviä uudistuksia ja investointeja. Lisäksi ministeriryhmä voi käsitellä elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikan kysymyksiä. Jäsenet: Työryhmän puheenjohtaja on valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Työryhmän muut jäsenet ovat: Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Opetusministeri Jussi Saramo Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Työryhmän pääsihteeri: Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa valtiovarainministeriö. Valtiosihteerit voivat tarvittaessa sijaistaa ministereitä ministeriseurantaryhmän kokouksissa. Erityisavustajilla on läsnäolo-oikeus kokouksissa, mutta erityisavustaja ei kuitenkaan voi sijaistaa ministeriä.

Esitys
Valtioneuvosto asettaa Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmän
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen