Viran täyttäminen VNK/2021/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.1.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan on nimitetty Mikko Koskinen 12.12.2019. Koskiselle on myönnetty virkavapautta ajalle 17.9.2020-17.1.2021. Valtioneuvosto on 10.9.2020 tekemällään päätöksellä nimittänyt pääministerin valtiosihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen Henrik Haapajärven ajalle 17.9.2020-17.1.2021, kuitenkin enintään pääministerin valtiosihteeri Koskisen virkavapauden ajaksi. Koskinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 18.1.2021 alkaen. Esitetään, että pääministerin valtiosihteerin virkaan nimitetään sitä määräaikaisessa virkasuhteessa hoitanut Henrik Haapajärvi. Hän täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, kuten määräaikaiseen virkasuhteeseen tapahtuneen nimityksen yhteydessä on todettu ja hän on antanut suostumuksensa nimittämiseen. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59 §).
Esitys
Valtioneuvosto nimittää pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan Henrik Haapajärven 18.1.2021 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään pääministeri Sanna Marinin toimikauden ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen