Valtioneuvoston selonteko VNK/2021/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.1.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

VNS 7/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tytti Tuppurainen
Esittelijä
Kare Halonen, Osastopäällikkö p.+35 8295160319
Asia
Hallitusohjelman mukaisesti valtioneuvosto antaa selonteon EU-politiikasta. Siinä esitetään hallituksen peruslinja keskeisiin Euroopan unionissa esillä oleviin tai esille tuleviin asioihin, unionin kehitykseen sekä EU:ssa toimimiseen ja vaikuttamiseen. Selonteko on valmisteltu EU-ministerivaliokunnassa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon EU-politiikasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen