Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma VNK/2021/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

a) Eduskunnan kirjelmä hallituksen vuosikertomuksesta 2019 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (EK 48/2020 vp; K 1/2020 vp; K 17/2020 vp) b) Eduskunnan kirjelmään liittyvä kannanotto

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Assi Salminen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160215
Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen 2019 (K 1/2020 vp). Valtiontalouden tarkastusviraston on antanut eduskunnalle erilliskertomuksen valtion vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 17/2020 vp). Tarkastusvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (TrVM 6/2020 vp). Eduskunta on hyväksynyt kertomusten johdosta seuraavan kannanoton: Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aiempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen vuosikertomuksesta 2019 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen