Ministerityöryhmät VNK/2021/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerityöryhmän pääsihteerin vaihdos

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Elina Normo, Istuntoasiainneuvos p.+35 8295160885
Asia
Valtioneuvosto vapauttaa 1.3.2021 alkaen ympäristöneuvos Outi Honkatukian ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän pääsihteerin tehtävästä ja nimeää hänen tilalleen ympäristöneuvos Jarmo Muurmanin ympäristöministeriöstä. Muutos perustuu ympäristöministeriön esitykseen.
Esitys
Valtioneuvosto vapauttaa 1.3.2021 alkaen ympäristöneuvos Outi Honkatukian ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän pääsihteerin tehtävästä ja nimeää hänen tilalleen ympäristöneuvos Jarmo Muurmanin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen