Valtioneuvoston asetus VNK/2021/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.3.2021 20.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvoston yleisistunto antoi 5.3.2021 valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta valtioneuvoston asetuksen (187/2021). Kyseessä oli valmiuslain 6 §:n mukainen käyttöönottoasetus. Eduskunta on 11.3.2021 päättänyt (EK 9/2021 vp - M 2/2021 vp), että valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 § on kumottava siltä osin kuin ne koskevat toimivaltuuksien soveltamista Ahvenanmaan maakunnassa. Muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 11.3.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen