Eduskunnan kirjelmä VNK/2021/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.3.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (EK 8/2021 vp - M 1/2021 vp)

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Eduskunnalle annettiin 5.3.2021 käsiteltäväksi valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta. Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 2/2021 vp). Eduskunta on päättänyt, että valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 § on kumottava siltä osin kuin ne koskevat toimivaltuuksien soveltamista Ahvenanmaan maakunnassa. Muilta osin asetus saa jäädä voimaan.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen