Ministerivaliokunnat VNK/2021/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Raha-asiainvaliokunnan sihteerin sekä talouspoliittisen ministerivaliokunnan ja EU-ministerivaliokunnan pysyvien asiantuntijoiden määrääminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170
Asia
Valtioneuvosto määrää raha-asiainvaliokunnan sihteeriksi Martti Hetemäen tilalle valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majasen, jolloin sihteeristön kokoonpano on seuraava: Raha-asiainvaliokunnan sihteerinä toimii valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen ja tämän 1. sijaisena budjettipäällikkö Sami Yläoutinen, 2. sijaisena budjettineuvos apulaisbudjettipäällikkönä Annika Klimenko, 3. sijaisena budjettineuvos Niko Ijäs ja 4. sijaisena valtiosihteerin kansliapäällikkönä määräämä muu valtiovarainministeriön virkamies. Valtioneuvosto määrää talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan pysyväksi asiantuntijaksi Martti Hetemäen tilalle valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majasen. Lisäksi valtioneuvosto määrää EU-ministerivaliokunnan pysyviksi asiantuntijoiksi Mikko Koskisen ja Matti Niemen tilalle pääministerin valtiosihteeri Henrik Haapajärven ja pääministerin erityisavustaja Tuulia Pitkäsen.
Esitys
Valtioneuvosto määrää valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majasen raha-asiainvaliokunnan sihteeriksi ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan pysyväksi asiantuntijaksi sekä määrää valtiosihteeri Henrik Haapajärven ja erityisavustaja Tuulia Pitkäsen EU-ministerivaliokunnan pysyviksi asiantuntijoiksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen