Viran täyttäminen VNK/2021/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.5.2021 10.40

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Esitetään, että ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan nimitetään valtiotieteiden maisteri Anna-Mari Vimpari 27.5.2021 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Saarikko, Lintilä, Leppä, Kaikkonen ja Kurvinen toimikauden ajaksi. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59§)

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan valtiotieteiden maisteri Anna-Mari Vimparin 27.5.2021 lukien, kuitenkin enintään ministerien Saarikko, Lintilä, Leppä, Kaikkonen ja Kurvinen toimikauden ajaksi. Vimpari määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Saarikko, Lintilä, Leppä, Kaikkonen ja Kurvinen on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.