Vuokrasopimus VNK/2021/76

« Raha-asiainvaliokunta 17.6.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston tiloissa tehtävät kansainvälisestä turvallisuusyhteistyöstä johtuvat tilamuutokset ja tilojen vuokraus.

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Valtioneuvoston tiloissa on tarkoitus käynnistää tilojen muutostyöt, joilla vastataan kansainvälisestä turvallisuusyhteistyöstä aiheutuviin velvoitteisiin. Tilojen muutostyöt on tarkoitus käynnistää kesäkuussa 2021 ja hankkeen kestoksi arvioidaan kahdeksan kuukautta. Tilojen arvioitu käyttöönotto alkuvuonna 2022. Ehdotetaan, että valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaisi esitettyä hanketta sekä tilojen vuokraamista muutostöiden jälkeen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Kyseessä on valtion erityiskohde. Rakennusinvestoinneista vastaa Senaatti-kiinteistöt. Rakennusinvestoinnin kustannusarvio on noin 4,4 milj. euroa (alv 0%). Investoinnin jälkeen pääomavuokraksi muodostuu 439 433 euroa vuodessa (alv 0%). Määrärahat muutostöiden investointimenoihin ja vuokrankorotukseen sisältyvät vuosien 2022-2025 julkisen talouden suunnitelmaan (23.01.01, Valtioneuvoston kanslian toimintamenot). Tästä hankkeesta aiheutuvat menot katetaan julkisen talouden suunnitelmien ja talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa. LISÄTIETOA: Asian liitteenä 1 on täydentävä rakennusinvestointia koskeva liitetiedosto, joka on JulkL:n 24.1 §:n 7 ja 8 kohtien nojalla salassa pidettävä.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Muistio, salassa pidettävä (vain paperilla)