Virkavakuutus VNK/2021/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.8.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtiosihteerin virkavakuutus

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175
Asia
Virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 1 §:n 2 kohdan mukaan valtiosihteeri on velvollinen vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa. Asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan tämä tapahtuu valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei kuitenkaan ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (asetuksen 13 §).
Esitys
Valtiosihteeri Akseli Koskela antaa virkavakuutuksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen