Valtioneuvoston asetus VNK/2021/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.12.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Piia Nyström, Hallitussihteeri p.+35 8295161096
Asia
Asetuksen 2 §:ään esitetään lisättäväksi SSAB AB. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi kokouksessaan 14.9.2021 SSAB:n osakkeiden siirtämistä Solidium Oy:stä valtion suoraan omistukseen, sekä SSAB:n omistukseen liittyvää valtion strategisen intressin määritelmää. Omistus on siirretty valtion suoraan omistukseen ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen pääoman palautuksena. Valtion osakeomistusta yhtiössä pidetään merkittävänä taloudellisten ja omistajaohjaukseen liittyvien seikkojen nojalla. Valtion omistusosuus SSAB:ssä on 6,29 prosenttia osakekannasta ja 8,04 prosenttia äänivallasta. Lisäksi asetuksen 2 §:ssä mainittu Altia Oyj (nyk. Anora Group Oyj) esitetään poistettavaksi, sillä valtioneuvoston yleisistunto on 25.11.2021 päättänyt siirtää yhtiön osakkeet valtioneuvoston kansliasta erityistehtäväyhtiö Solidium Oy:n omistukseen ja omistajaohjaukseen. Yhtiön toiminimi on muuttunut syyskuun 2021 alussa Anora Group Oyj:ksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 17 päivänä joulukuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen