Valtioneuvoston asetus VNK/2021/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.12.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtion osakkuusyhtiöistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Tytti Tuppurainen
Esittelijä
Ilpo Nuutinen, Hallitusneuvos p.+35 8295160145
Asia
Asetuksen 1 §:ään esitetään lisättäväksi SSAB AB. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi kokouksessaan 14.9.2021 SSAB:n osakkeiden siirtämistä Solidium Oy:stä valtion suoraan omistukseen, sekä SSAB:n omistukseen liittyvää valtion strategisen intressin määritelmää. Omistus on siirretty valtion suoraan omistukseen ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen pääoman palautuksena. Valtion osakeomistusta yhtiössä pidetään merkittävänä taloudellisten ja omistajaohjaukseen liittyvien seikkojen nojalla. Valtion omistusosuus SSAB:ssä on 6,29 prosenttia osakekannasta ja 8,04 prosenttia äänivallasta. Lisäksi asetuksen 1 §:stä esitetään poistettavaksi Arek Oy, Elisa Oyj, FCG Finnish Consulting Group Oy ja OMX AB (publ), sillä valtio ei enää omista kyseisten yhtiöiden osakkeita. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 17 päivänä joulukuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion osakkuusyhtiöistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
SSAB:n osakkeiden omistukseen liittyvä mahdollinen osinkotuotto tulee suoraan valtion budjettitalouden piiriin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen