Valtioneuvoston kirjelmä OKM/2021/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaiseen geenimuunneltujen hiirimallien tuottamisen, analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (INFRAFRONTIER ERIC -konsortioon liittyminen)

U 69/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Riina Vuorento, Opetusneuvos p.+35 8295330363
Asia
Suomen on tarkoitus liittyä perusteilla olevaan eurooppalaiseen geenimuunneltujen hiirimallien tutkimusinfrastruktuurikonsortioon INFRAFRONTIER ERICiin. Jäseniksi alkuvaiheessa liittyvät maat ovat isäntämaa Saksa sekä Kreikka, Ranska, Tšekki ja Suomi. INFRAFRONTIER ERIC on olemassa olevista tutkimusyksiköistä muodostuva hajautettu tutkimusinfrastruktuuri, joka tarjoaa palveluita biolääketieteen tutkimukselle. INFRAFRONTIER ERICissä Suomea edustava taho olisi opetus- ja kulttuuriministeriö, joka nimeäisi edustajat INFRAFRONTIER ERICin yleiskokoukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeäisi myös kansallisen yksikön, jonka on tarkoitus olla Oulun yliopisto. Suomen Akatemian asettama tutkimusinfrastruktuurikomitea on antanut suosituksen Suomen liittymisestä INFRAFRONTIER ERICiin 2.9.2015 sekä 11.3.2021. Luonnos valtioneuvoston kirjelmäksi on ollut lausunnoilla ja käsitelty EU-asiain komitean tutkimus- ja innovaatiojaostossa (EU20) kirjallisella menettelyllä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen