Valtioneuvoston kirjelmä UM/2021/183

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.11.2021 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Maailman kauppajärjestön useanvälisistä neuvotteluista palveluiden kotimaisen sääntelyn sääntöjä koskeviksi määräyksiksi

U 65/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Pasi-Heikki Vaaranmaa, Lähetystöneuvos p.029 5351700
Asia
Maailman kauppajärjestössä (WTO) useanvälisesti neuvoteltujen määräysten on tarkoitus täydentää WTO:n jo voimassa olevia palveluiden kotimaisen sääntelyn sääntöjä. Kyseiset säännöt koskevat palveluiden tarjonnan lupamenettelyjä ja kattavat palveluiden kauppaan vaikuttavat lupavaatimukset ja -menettelyt, kelpoisuusvaatimukset ja -prosessit sekä tekniset standardit. Neuvoteltavien määräysten tavoitteena on luoda hyvää sääntelykäytäntöä, joka lisää sääntelyn läpinäkyvyyttä, selkeyttä sekä ennustettavuutta ja sitä kautta edistää kansainvälistä palvelukauppaa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Palveluiden kotimaisen sääntelyn neuvotteluiden valmiiksi saamisella olisi positiivinen vaikutus WTO:n uudistamistyöhön ja se olisi ensimmäinen palvelukaupasta saatu neuvottelutulos pitkään aikaan WTO:ssa. Kansainvälisen palvelukaupan suurimmat esteet liittyvät läpinäkyvyyden puutteeseen, byrokratiaan ja vaikeasti ennakoitaviin toimintaympäristöihin. Kotimaisen sääntelyn sääntöjen selkeyttäminen edistää palveluiden kauppaa ja lisää maiden, erityisesti kehittyvien maiden, osallistumista globaaleihin arvoketjuihin. Läpinäkyvyyden lisääntymisen ja kaupan esteiden vähenemisen myötä tehtävillä sitoumuksilla arvioidaan olevan myönteisiä taloudellisia vaikutuksia myös Suomelle ja suomalaisyrityksille. Tehtävillä sitoumuksilla ei arvioida olevan välittömiä vaikutuksia valtion talousarvioon Suomessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen