Ministerityöryhmät VNK/2021/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.11.2021 11.15

Valtioneuvoston kanslia

Ministerityöryhmien kokoonpanot

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Tasavallan presidentti on myöntänyt eron sisäministeri Maria Ohisalolle ja nimittänyt ympäristö- ja ilmastoministeriksi Emma Karin sekä siirtänyt ja määrännyt uudeksi sisäministeriksi Krista Mikkosen. Valtioneuvosto määrää muutoksista ministerityöryhmien kokoonpanoissa siten, että uudet kokoonpanot ovat seuraavat: Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä Työryhmän puheenjohtaja on työministeri Tuula Haatainen Työryhmän muut jäsenet ovat: Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen Valtiovarainministeri Annika Saarikko Elinkeinoministeri Mika Lintilä Sisäministeri Krista Mikkonen Opetusministeri Li Andersson Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä Työryhmän puheenjohtaja on ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari Työryhmän muut jäsenet ovat: Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari Elinkeinoministeri Mika Lintilä Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist Sote-ministerityöryhmä Työryhmän puheenjohtajana toimii hyvinvointialueiden uusia tehtäviä (pl. uudet sote-tehtävät), hyvinvointialueiden verotusoikeutta sekä näihin liittyviä rahoituksen muutoksia käsiteltäessä kuntaministeri Paatero. Kaikissa muissa asioissa puheenjohtajana toimii perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru. Työryhmän muut jäsenet ovat: Puolustusministeri Antti Kaikkonen Valtiovarainministeri Annika Saarikko Sisäministeri Krista Mikkonen Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä Työryhmän puheenjohtaja on opetusministeri Li Andersson. Työryhmän muut jäsenet ovat: Työministeri Tuula Haatainen Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen Elinkeinoministeri Mika Lintilä Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä Työryhmän puheenjohtaja on tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen Työryhmän muut jäsenet ovat: Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Ulkoministeri Pekka Haavisto Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä Työryhmän puheenjohtajana on oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Työryhmän muut jäsenet ovat Kuntaministeri Sirpa Paatero Sisäministeri Krista Mikkonen Opetusministeri Li Andersson Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmä Työryhmän puheenjohtaja on valtiovarainministeri Annika Saarikko Työryhmän muut jäsenet ovat: Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Opetusministeri Li Andersson Ulkoministeri Pekka Haavisto Työministeri Tuula Haatainen Elinkeinoministeri Mika Lintilä. Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä Työryhmän puheenjohtajana toimii julkista hallintoa koskevissa asioissa kuntaministeri Paatero. Muissa asioissa työryhmän puheenjohtajana toimii maaliskuun 2022 loppuun saakka liikenne- ja viestintäministeri Harakka, sen jälkeen elinkeinoministeri Lintilä syyskuun 2022 loppuun saakka ja tämän jälkeen kuntaministeri Paatero. Työryhmän muut jäsenet ovat: Valtionvarainministeri Annika Saarikko Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Sisäministeri Krista Mikkonen Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen Sosiaaliturvauudistuksen ministeriseurantaryhmä Työryhmän puheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen Seurantatyöryhmän muut jäsenet ovat: Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Sisäministeri Krista Mikkonen
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Maria Ohisalolle ero työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän sekä oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmän samoin kuin sosiaaliturvauudistuksen ministeriseurantaryhmän jäsenyydestä ja määrää hänen tilalleen jäseneksi ministeri Mikkosen. Lisäksi valtioneuvosto myöntää Ohisalolle eron osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmän jäsenyydestä ja määrää hänen tilalleen jäseneksi ministeri Karin. Niin ikään valtioneuvosto myöntää ministeri Mikkoselle eron ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän puheenjohtajuudesta ja määrä hänen tilalleen puheenjohtajaksi ministeri Karin. Valtioneuvosto myöntää vielä eron ministeri Mikkoselle lapsi- ja nuorisopoliittisen ministerityöryhmän sekä Suomen kestävän kasvun ministerityöryhmän jäsenyydestä ja määrää hänen tilalleen jäseneksi ministeri Haaviston. Valtioneuvosto määrää lisäksi vielä ministeri Mikkosen uudessa sisäministerin tehtävässään jatkamaan sote-ministerityöryhmän samoin kuin digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän jäsenenä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen