Valtioneuvoston kirjelmä STM/2021/231

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimenpidekehyksestä kriisin kannalta olennaisten lääketieteellisten vastatoimien saatavuuden varmistamiseksi kansanterveysuhan ilmetessä unionin tasolla

U 70/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ulla Närhi, Neuvotteleva virkamies p.029 5163619
Asia

Komission 16.9.2021 antama ehdotus (COM(2021) 577 final) sisältää säännöksiä unionin tason kansanterveysuhan ilmetessä käyttöön otettavasta toimenpidekehyksestä, jonka mukaisesti unioni pystyisi toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä kriisin kannalta olennaisten lääketieteellisten vastatoimien osalta.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus kuuluu Euroopan terveysunioni –kokonaisuuteen, jonka avulla lisätään unionin terveysyhteistyötä. Keskeisessä asemassa toimenpiteiden toteuttamisessa olisi EU:n uusi, komission sisäisenä yksikkönä 1.10.2021 toimintansa aloittanut Terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen HERA, joka toimii komission sisäisenä yksikkönä ja jonka tehtävät jakautuvat varautumis- ja kriisivaiheen toimiin. Ehdotettu neuvoston asetus liittyy kriisinaikaiseen reagointiin. Lääketieteellisten vastatoimien määrää, kulutusta, valmistusta ja varastointia seurattaisiin, ja toimenpiteisiin ryhdyttäisiin unionin tasolla. Kansanterveysuhkat ja lääkinnälliset vastatoimet edellyttävät myös kansallisia valmiuksia mahdollisen tarvittavan avun vastaanottamiseen ja antamiseen, mitä Suomen lainsäädäntö ei riittävällä tavalla mahdollista. Unionin tason yhteishankintojen avulla lääketieteellisiä vastatoimia olisi mahdollista saada edullisemmalla hinnalla ja edullisemmin ehdoin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen